หมวดหมู่ ลำตัว / ลำตัว

ลำตัว / ลำตัว
ลำตัว / ลำตัว

ลำตัว / ลำตัว

ในมนุษย์ลำตัวหมายถึงพื้นที่ส่วนกลางของร่างกายคือทุกอย่างยกเว้นศีรษะแขนและขา ในทางกายวิภาคมักจะใช้คำว่าลำต้น เนื้อตัวมักใช้เป็นตัวแทนในงานศิลปะพลาสติก ในกายวิภาคศาสตร์พื้นที่ของร่างกายสามารถถูก จำกัด โดยคำศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

ลำตัว / ลำตัว

ลำตัว / ลำตัว

ในมนุษย์ลำตัวหมายถึงพื้นที่ส่วนกลางของร่างกายคือทุกอย่างยกเว้นศีรษะแขนและขา ในทางกายวิภาคมักจะใช้คำว่าลำต้น เนื้อตัวมักใช้เป็นตัวแทนในงานศิลปะพลาสติก ในกายวิภาคศาสตร์พื้นที่ของร่างกายสามารถถูก จำกัด โดยคำศัพท์
อ่านเพิ่มเติม